Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18

Науково-методична робота

У 2014-2015 році навчальний заклад почав працювати над новою науково-методичною проблемою з теми "Формування життєвих компетенцій учнів шляхом впровадження інноваційних технологій", яка була затверджена на засіданні педагогічної ради (протокол №11 від 29.08.2014року). Розроблено програму та план роботи на 5 років, створено творчу групу в складі 16 педагогогічних працівників. На першому етапі (2014-2015р.р.) вивчалась  необхідна наукова література з обраної теми та був  укладений список літератури щодо методичної теми. Члени творчої групи ознайомили вчителів методичних об'єднань з  інформаційними джерелами. Практичним психологом гімназії проведено  анкетування серед  педагогів щодо здійснення роботи над реалізацією науково-методичної  теми  гімназії та визначено проблемні питання.У 2015-2016 н.р. в рамках запланованих заходів розпочато роботу навчально-практичного семінару з теми "Компетенції сучасного вчителя в умовах освітнього середовища", питання щодо реалізації методичної теми було розглянуто на засіданнях науково-методичної ради та педагогічної ради (протокол №3,від 18.03.2016р.). У  планах методичних об'єднань учителів гімназії також сплановані заходи з реалізації проблемного питання навчального закладу. У жовтні 2016 року практичним психологом проведено анкетування серед учнів 8-11 класів  та класних керівників на визначення компетенцій гімназистів, опрацьовані матеріали будуть узагальнені у формі діаграм. Пропонуємо зраки анкет.  

Життєва компетентність сучасного педагога

ПІБ учителя ____________________________________________________

Стаж роботи __________

 

1.Як ви використовуєте у своїй роботі вимоги та рекомендації чинних програм щодо формування компетентностей учнів?

•       Розумію, які вміння необхідні учню, щоб знайти собі роботу в майбутньому.

•       Бачу і розумію життєві інтереси учнів.                 

•       Пов’язую навчальний матеріал із повсякденним життям учнів.

•       Закріплюю знання і вміння в навчальній і виховній роботі.

•       Інше.              

2. Які компетентності ви вже формуєте в учнів?

•       Комунікативна                                             

•       Дослідницька                                              

•       Інформаційна                                   

•       Самоосвіти                                      

•       Творчої діяльності                          

•      Соціально – значуща

•      Інше   

3. Ваше ставлення до втілення компетентністного підходу в навчанні і вихованні:

•       Це зарубіжна стратегія, вона не пристосується до української школи

•       Це не новий підхід, школа давно працює в цьому напрямі  

•      Компетентністний підхід дає змогу покращити якість освіти                 

4. Оцінка вашої готовності до впровадження компетентнісного підходу в практику навчання та виховання:

·         Готов(а)                                

•       Не визначився(лася)                                  

•       Не готов(а)                           

•      Складно відповісти                        

5. Чи сприяє компетентнісний підхід розвитку успішної особистості школяра?

•       Так                            

•        Ні                              

6. Які у вас виникають труднощі під час формування ключових компетентностей в учнів?

·         Лінь і байдужість учнів.

·         Важко пов’язати деякі теми з повсякденним життям учнів.

·         Бракує технічних засобів для реалізації проблеми.

·         Інше.

 

Copyright © 2012 - 2020 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»