Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18
Головна > Про гімназію > Умови вступу

Умови вступу

До уваги батьків

майбутніх першокласників!

   З 1 березня до 31 травня 2019 року        Луцька гімназія №18        розпочинає набір дітей в перші класи.

Запис дітей проводиться з 1 березня щоденно з 9.00 до 12.00

в кабінеті психолога  на 1 поверсі (крім суботи та неділі).

 

Планується у 2019-2020 навчальному  році набрати чотири перші класи – 120 учнів.

 

Першочергово зараховуються діти з мікрорайону гімназії.

Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють,

подають наступні документи:

 1. Заяву на ім’я директора гімназії.
 2. Копію свідоцтва про народження дитини.
 3. Медичну картку встановленого зразка.

НАКАЗ

Про створення конкурсної комісії

для проведення жеребкування

 

Відповідно до положень нового порядку зарахування учнів до першого класу

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Створити конкурсну комісію у складі трьох чоловік:

-       Артемук Н.Ф. – голова методичного об’єднання вчителів початкової школи,

-       Романенко О.К. – практичний психолог,

-       Андрусік Л.Ю. – соціальний педагог.

2.  Конкурсній комісії забезпечити проведення жеребкування з дотриманням інструкції нового порядку зарахування учнів до першого класу.

3.  Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гречковську Н.П.

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор гімназії № 18                                                       Сергій Скороход  Відповідно до наказу МОН України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018р. № 367:

 1. до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності),

        (для підтвердження місця проживання     має бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання  дитини, або одного з батьків;

 

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 цього розділу, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

   Жеребкування проводиться у період з 5 по 10 червня.

   Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

           Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі – заява).

Для зарахування дитини до школи потрібно підготувати:

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

                                                                                           

Організація роботи з набору у 1 клас 2019-2020 н.р.

 

з/п

 

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний

 1.  

Організувати прийом документів в 1-і класи

З 01.03.19р.

Психолог Романенко О.К.

Зав.канцелярії

 

 1.  

Скласти попередні списки майбутніх першокласників

До 01.06.19р.

Психолог Романенко О.К.

Зав.канцелярії

 

 1.  

Провести збори для батьків майбутніх першокласників

Червень 2019р.

Скороход С.А.

Вчителі поч.класів

 1.  

Консультації вчителів початкових класів, психолога, логопеда для майбутніх першокласників

Лютий 2019р.

Психолог Романенко О.К.

Логопед Бурда Є.В

Вчителі поч.класів

 1.  

Провести батьківські збори для батьків 1-х класів «Особливості організації навчально-виховного процесу в 1 класі»

До 25.08.19р.

Вчителі початкових класів

 1.  

Створення  та укомплектування необхідних приміщень та робочих місць відповідно до діючих ДСанПіН.

Серпень 2019 р.

 

Гречковська Н.П.

Артемук Н.Ф.

Вчителі поч.класів

 

 1.  

Укомплектування  ігрових куточків.

Серпень 2019 р.

 

Оришко В.О.

 

 1.  

Проведення ремонтних робіт на  спортивних майданчиках.     

Серпень 2019 р.

 

Оришко В.О.

 

 1.  

Забезпечення школярів підручниками, посібниками.

Серпень 2019 р.

 

Жидкова С.А.,

Вчителі 1-х класів

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну середню освіту

Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних
закладів

1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів
не повинна перевищувати 30 учнів.

2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у
селах,   селищах,   кількість   учнів   у   класах   визначається
демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти
осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за
індивідуальною формою навчання.

3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує   формування державної політики у сфері освіти за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики.{ Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)
кількість   учнів   у   класі   визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері освіти за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики.{ Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у
групах   загальноосвітніх   навчальних   закладів   усіх   типів
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики.{ Частина п’ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } Стаття 20. Учень (вихованець)

1. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в
одному із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів
до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило,
з 6 років.

2. Статус учнів (вихованців) як учасників навчально-виховного
процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та
обов’язки визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими
актами.

 

 

 

 

 

Правила конкурсного приймання учнів до гімназії

І. Загальні положення

1.1.Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу, схвалюються на спільному засіданні педагогічної ради  і ради навчального закладу, затверджуються директором за погодженням з управління освіти Луцької міської ради.

1.2.Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.3.У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 

II. Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщенні та на сайті гімназії

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться в червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється конкурсна  комісія, склад якої затверджується наказом керівника навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії входить практичний психолог. Головою конкурсної комісії є керівник або заступник  гімназії.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову середню освіту, якщо учень вступає до профільного VІ класу гімназії. До навчального закладу також подається копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.9. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.10.Адміністрація гімназія може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, інших пільгових категорій дітей, якщо вони проявляють особливі творчі здібності.

 

III. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії, проводиться з української мови (диктант),  англійської мови (усне опитування).

Дирекція гімназії наказом визначає склад приймальної та конкурсної комісій.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводиться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. 

3.3. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань, теми творчих робіт  для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти.

3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії, в запечатаному конверті, який відкривається у день випробувань головою конкурсної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.5. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом навчального закладу. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.6. Для проведення усного випробування учням видається папір зі штампом Навчального закладу для підготовки до відповіді.

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до співбесіди, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколу відповідної комісії (додаток 2) і зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10.Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.  Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.11.Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12.Учні-випускники 9-х класів, які закінчили інший загальноосвітній заклад та за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.13.З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.11, 3.13 допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.14.Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі на загальних умовах у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Навчального закладу.

3.15.Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.16.Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до Навчального закладу.

IV. Порядок зарахування

4.1.  Учні, які пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. За умови однакової кількості  набраних балів, перевага надається учням, які отримали вищий бал з англійської мови. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів.

4.2.  До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.  Якщо учні, їх батьки не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони звертаються до голови комісії з апеляцією, яка подається протягом тижня після оголошення результатів. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Під час розгляду апеляції проведення додаткових випробувань забороняється.

4.4.  Якщо висновки апеляційної комісії не задовільняють осіб, які подавали на апеляцію, вони звертаються до міського управління освітою, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.   Учні, які за підсумками конкурсу, не зараховані до гімназії,
продовжують навчання в інших загальноосвітніх навчальних закладів.

4.6.   Діти, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять протягом 10 днів з початку навчального року без поважних причин, відраховуються з навчального закладу, а на їх місце може проводитись додаткове конкурсне приймання.

V. Контроль за проведенням конкурсу 

5.1.         Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотриманням
вимог даних Правил конкурсного приймання.

5.2.         Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком
зарахування учнів до гімназії за його результатами покладається на
міське управління освітою.

5.3.         При порушенні гімназією Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням міського органу управління освітою результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі орган
управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить
повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

 

 

 

 

 

ДолученняРозмір
instruktivniy_list.doc38.5 КБ
informaciya_pro_pochatkovu_shkolu.doc509.5 КБ
mikrorayon.doc168 КБ

Copyright © 2012 - 2019 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»