Головна > Про ліцей > Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Порядок складання, подання запиту на інформацію

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Відповідно до статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

При подачі запиту особисто в школу він передається в приймальню директора навчального закладу.

Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальній директора.

Поштова адреса школи для подання інформаційного запиту (на конверті вказувати "Публічна інформація"):

Комунальний заклад “Луцька згімназія №18 Луцької міської ради”, відповідальній особі з питань запитів на інформацію, пр.Відродження 20а м. Луцьк, 43024
телефон: (0332)250437;
електронна пошта: gymnasium18@ukr.net ( в рядку «Тема» вказувати «Публічна інформація»)
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформить секретар приймальні.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені:
- директору школи (м. Луцьк, пр. Відродження 20а);
- начальнику управління освіти Луцької міської ради (м. Луцьк, вул. Шевченка,1);
- до суду (Волинський окружний адміністративний суд, м. Луцьк, вул. Словацького, 3)

Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень комунальним закладом “Луцька гімназія 18 Луцької міської ради”

Відповідно до статті 17 Закону України "Про освіту", статті 39 Закону України "Про загальну середню освіту" передбачене здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров'я, охорони праці в навчальних закладах, участь громадськості в органах самоврядування школи (раді школи, піклувальній раді).
Громадяни мають право представляти свої інтереси у школі шляхом подачі звернень відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Статутом школи.
Основні закони України, які визначають засади діяльності школи:
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про загальну середню освіту".

 

 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»