Головна > Про ліцей > Соціально-психологічна служба

Психологічна служба

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЛУЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 18

Соціальний педагог – Андрусік Людмила Юріївна

Практичний психолог – Романенко Ольга Костянтинівна

Загальна інформація

Завдання психологічної служби Луцької гімназії №18 полягають у сприянні повноцінному особистісному і духовному розвитку вихованців; створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, до плідної навчальної діяльності; виявленні найбільш ефективних форм організації навчально-виховного процесу.

Працівники  психологічної служби керуються етичним кодексом психолога та соціального педагога,  дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Працівники служби пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань співробітників, батьків та учнів.

Принципом роботи служби є конфіденційність. Працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих у процесі психологічної та соціально-педагогічної діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині чи її оточенню.

Метою діяльності служби є створення сприятливих соціально-психологічних умов для творчого розвитку особистості дітей та підлітків на різних вікових етапах.

Основні напрями діяльності служби:

Діагностична робота – оцінювання та психологічне обстеження дітей, батьків та педагогів; вивчення джерел негативного соціального та психологічного впливу на дітей та підлітків та можливостей його попередження тощо.

Корекційна робота – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильність до правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціальної корисної життєвої перспективи.

Консультування – проведення індивідуальних та групових консультацій, а також, надання порад та рекомендацій учням, їх батькам та педагогам.

Профілактична робота – сприяння вихованню в учнів потреби в дотриманні норм та правил поведінки відповідно до суспільних норм і цінностей, здорового способу життя. Своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Просвітницька робота – проведення тематичних бесід та занять для педагогів, батьків та учнів.

Навчальна діяльність - викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування.

Зв’язки з громадськістю – робота служби зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій, які працюють у цій сфері.

Організаційно-методична робота- організація власної діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму через самоосвіту.