Фізична культура

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Показники навчальних нормативів

Бали

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Низький

1

Середній

2

Достатній

3

Високий

4

Учень (учениця) виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою вчителя

Низький

5

Середній

6

Достатній

7

Високий

8

Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам

Низький

9

Середній

10

Достатній

11

Високий

12

 

На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності, оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури має здійснюватися в особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу  особистісно-зорієнтованого оцінювання покладаються: особисті досягнення школярів на протязі навчального року; активна робота учнів на уроках фізичної культури; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників вчителям рекомендується застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Зазначені системи  корекції оцінювання мають погоджуватися  педагогічною радою школи.

 

Під час оцінювання  необхідно:

  • здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного підготовленості, стану здоров'я;
  • конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде оцінено;
  • застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії).

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 11 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг  30 м.

с.

Ю

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

5,2

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

Д

6,9

6,8

6,5

6,2

5,9

5,7

5,5

5,3

5,1

4,9

4,8

4,7

2

Біг  60 м.

с.

Ю

10,5

10,3

10,1

9,9

9,7

9,5

9,3

9,1

8,9

8,7

8,5

8,2

Д

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,7

9,4

9,2

9,0

8,9

8,8

3

Біг  100 м.

хв.с.

Ю

15,7

15,5

15,3

15,1

14,9

14,7

14,6

14,5

14,4

14,2

14,1

14,0

Д

18,2

18,0

17,8

17,4

17,1

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0

15,8

15,5

4

Біг  1000 м.

хв.с.

Ю

4,20

4,10

4,00

3,55

3,50

3,48

3,45

3,42

3,40

3,35

3,30

3,25

Д

5,35

5,20

5,00

4,55

4,50

4,45

4,42

4,39

4,35

4,33

4,32

4,30

5

Крос                 -  3000 м.    -  2000 м.

м.

Ю

18,40

18,20

18,00

17,30

17,00

16,30

15,40

15,20

14,55

14,30

14,05

13,40

Д

13,45

13,30

13,10

12,50

12,20

12,05

11,50

11,40

11,00

10,50

10,40

10,30

6

Підтягування: у висі      -

на низькій перекладині -

раз

Ю

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Д

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

25

26

7

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

12

14

16

18

21

25

28

30

32

33

34

36

Д

4

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

20

8

Метання медболу 1 кг з положення сидячи

см

Ю

400

420

440

460

500

520

550

590

630

680

750

810

9

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

32

35

38

40

42

44

46

48

50

51

52

53

Д

25

27

30

32

34

38

40

41

42

43

44

45

10

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

Д

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

11

Метання гранати - 700гр - 500гр.

м

Ю

15

20

23

25

27

30

32

34

35

36

37

38

Д

13

14

16

18

20

22

24

26

27

28

29

30

12

Стрибок угору з місця

см

Ю

20

24

29

35

40

43

45

47

48

49

50

51

Д

16

17

18

21

24

28

32

35

37

39

41

43

13

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

40

45

55

65

75

90

105

115

125

135

150

160

Д

45

55

65

75

90

105

115

125

135

150

155

160

14

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

26

29

33

38

39

41

43

45

46

47

48

50

Д

17

18

20

22

24

16

28

30

31

32

33

34

15

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

10,9

10,7

10,4

10,1

10,0

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

Д

12,6

12,4

12,0

11,8

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 10 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю.

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Біг  30 м.

с.

Ю

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

5,2

5,0

4,8

4,6

4,5

 

Д

7,4

7,1

6,8

6,5

6,2

5,9

5,7

5,5

5,3

5,1

4,9

4,8

 

2

Біг  60 м.

с.

Ю

10,8

10,5

10,3

10,1

9,9

9,7

9,5

9,3

9,1

8,9

8,7

8,5

 

Д

11,2

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,7

9,4

9,2

9,0

8,9

 

3

Біг  100 м.

хв.с.

Ю

16,4

16,1

15,9

15,7

15,5

15,3

15,1

14,9

14,7

14,6

14,5

14,4

 

Д

18,4

18,2

18,0

17,8

17,4

17,1

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0

15,8

 

4

Біг  1000 м.

хв.с.

Ю

5,00

4,40

4,30

4,20

4,10

4,00

3,55

3,50

3,48

3,45

3,42

3,40

 

Д

5,50

5,35

5,20

5,00

4,55

4,50

4,45

4,42

4,39

4,35

4,33

4,32

 

5

Крос  2000 м.

м.

Ю

12,50

12,30

12,10

11,40

11,10

10,40

10,10

10,00

9,50

9,40

9,30

9,20

 

Д

13,50

13,45

13,30

13,10

12,50

12,20

12,05

11,50

11,40

11,00

10,50

10,40

 

6

Підтягування: у висі     -

на низькій перекладині-

раз

Ю

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Д

3

5

9

10

12

14

16

17

18

19

20

21

 

7

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

10

12

14

16

18

21

25

28

30

32

33

34

 

Д

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

 

8

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

24

27

30

32

35

38

40

42

44

46

48

50

 

Д

23

25

27

30

32

34

38

40

41

42

43

44

 

9

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Д

5

6

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

 

10

Стрибок у довжину з місця

см

Ю

130

140

145

155

170

185

190

195

200

210

220

230

 

Д

120

130

140

145

150

155

165

175

185

190

195

200

 

11

Стрибок угору з місця

см

Ю

17

18

19

24

29

35

40

43

45

47

48

49

 

Д

16

17

18

21

24

28

32

35

37

39

41

43

 

12

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

35

40

45

55

65

75

90

105

115

125

135

150

 

Д

40

45

55

65

75

90

105

115

125

135

150

155

 

13

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

20

25

29

33

38

39

41

43

45

46

47

48

 

Д

16

17

18

20

22

24

16

28

30

31

32

33

 

14

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

11,2

11,00

10,7

10,4

10,1

10,0

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

9,4

 

Д

12,6

12,4

12,0

11,8

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

 

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 9 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю.

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Біг  30 м.

с.

Ю

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,3

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

 

Д

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

 

2

Біг  60 м.

с.

Ю

10,6

10,4

10,2

10,0

9,8

9,5

9,2

9,0

8,7

8,4

8,2

8,0

 

Д

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,7

9,4

9,2

9,0

 

3

Біг  100 м.

хв.с.

Ю

16,3

16,1

15,9

15,7

15,5

15,3

15,1

15,0

14,8

14,6

14,5

14,3

 

Д

18,6

18,4

18,2

18,0

17,8

17,4

17,1

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0

 

4

Біг  1000 м.

хв.с.

Ю

5,00

4,50

4,40

4,35

4,30

4,25

4,20

4,15

4,12

4,09

4,07

4,05

 

Д

6,20

6,05

5,50

5,35

5,20

5,00

4,55

4,50

4,45

4,42

4,39

4,35

 

5

Підтягування: у висі       -

на низькій перекладині -

раз

Ю

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11,5

12

13

 

Д

6

7

8

9

10

12

14

17

20

22

23

24

 

6

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

7

9

11

13

15

18

21

25

28

30

31

32

 

Д

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

 

7

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

24

27

30

33

36

39

41

43

45

47

48

49

 

Д

24

29

31

32

33

35

37

38

40

42

43

44

 

8

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Д

6

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

20

 

9

Стрибок у довжину з місця

см

Ю

130

140

150

160

170

180

185

190

195

200

210

220

 

Д

130

135

140

145

150

155

165

175

185

190

195

200

 

10

Стрибок угору з місця

см

Ю

18

21

24

28

32

35

37

39

41

43

45

47

 

Д

16

17

18

21

24

28

32

35

37

39

41

43

 

11

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

135

 

Д

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

135

 

12

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

24

26

28

30

32

35

38

41

44

45

46

47

 

Д

15

16

17

18

20

22

24

16

28

30

31

32

 

13

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

10,1

9,9

9,7

9,6

9,4

 

Д

12,6

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

 

 

 

 

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 8 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю.

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг  30 м.

с.

Ю

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

4,9

4,8

Д

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,7

5,4

5,1

4,9

2

Біг  60 м.

с.

Ю

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

9,9

9,7

9,5

9,2

9,0

8,8

8,6

Д

11,5

11,3

11,1

10,9

10,7

10,5

10,3

10,2

10,0

9,8

9,7

9,6

3

Біг  300 м.

хв.с.

Ю

1,20

1,15

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

0,59

0,58

0,57

0,56

Д

1,30

1,22

1,18

1,15

1,12

1,10

1,09

1,08

1,07

1,06

1,05

1,04

4

Біг  500 м.

хв.с.

Ю

2,20

2,10

2,05

2,00

1,55

1,50

1,48

1,46

1,44

1,42

1,40

1,38

Д

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

2,05

2,02

1,59

1,56

1,53

1,51

1,50

5

Біг:                   2000 м. -

                         1000 м. -

м.

Ю

12,00

11,40

11,20

11,00

10,45

10,30

10,20

10,10

10,05

10,00

9,55

9,50

Д

6,55

6,45

6,35

6,25

6,15

6,00

5,50

5,40

5,30

5,20

5,15

5,10

6

Підтягування: у висі       -

на низькій перекладині -

раз

Ю

1

2

3

4

4,5

5

6

7

8

9

10

11

Д

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

7

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

6

8

10

12

14

18

21

24

26

28

29

30

Д

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

16

8

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

23

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

Д

23

28

30

31

32

34

36

37

39

41

42

44

9

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Д

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

Стрибок у довжину з місця

см

Ю

125

13

135

140

145

153

161

170

182

194

205

210

Д

120

128

130

135

140

145

150

155

165

175

185

190

11

Стрибок угору з місця

см

Ю

20

23

26

30

33

36

38

39

40

41

42

43

Д

14

16

18

20

23

26

30

33

36

38

39

40

12

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Д

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

13

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

Д

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

26

28

14

Метання м'яча в вертикальну ціль

см.

Ю

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

Д

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

15

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

11,3

11,1

10,9

10,7

10,5

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

9,9

9,8

Д

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,1

11,0

10,9

10,8

10,7

10.6

 

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 7 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю.

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Біг  30 м.

с.

Ю

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,3

5,0

4.8

 

Д

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,1

5,8

5,5

5,2

5,0

 

2

Біг  60 м.

с.

Ю

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,5

10,2

9,9

9,6

9,2

9,0

 

Д

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,1

10,8

10,6

10,3

10,0

9,8

9,6

 

3

Біг  300 м.

хв.с.

Ю

1,30

1,20

1,15

1,12

1,10

1,07

1,05

1,03

1,01

1,00

0,58

0,56

 

Д

1,35

1,30

1,25

1,18

1,15

1,12

1,10

1,08

1,07

1,06

1,05

1,04

 

4

Біг  500 м.

хв.с.

Ю

2,30

2,20

2,10

2,05

2,00

1,55

1,50

1,48

1,46

1,45

1,44

1,43

 

Д

2,25

2,18

2,14

2,08

2,05

2,00

1,55

1,53

1,51

1,50

1,49

1,48

 

5

Витривалість крос  1500-3000 м.

м.

Ю

1100

1200

1300

1400

1500

1700

1800

2000

2200

2400

2500

2700

 

Д

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

1700

1900

2000

2200

 

6

Підтягування: у висі       -

на низькій перекладині -

раз

Ю

1

1,5

2

2,5

3

4

4,5

5

6

7

8

9

 

Д

3

4

5

6

7

8

9

11

14

17

19

20

 

7

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

9

11

13

15

17

19

21

22

24

26

28

30

 

Д

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

 

8

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

22

27

29

31

32

34

36

38

40

42

45

47

 

Д

22

27

29

30

31

33

35

36

38

40

41

43

 

9

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Д

4

5

6

7

8

8,5

9

10

12

13

14

15

 

10

Стрибок у довжину з місця

см

Ю

115

120

125

130

135

142

149

155

165

175

185

190

 

Д

110

115

120

125

130

135

140

145

155

165

175

180

 

11

Стрибок угору з місця

см

Ю

25

27

29

32

33

35

36

37

38

39

40

41

 

Д

24

27

29

32

34

36

37

38

39

40

41

42

 

12

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

20

25

30

35

45

55

70

80

90

100

105

110

 

Д

20

25

30

35

45

55

70

80

90

100

105

110

 

13

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

16

18

20

22

24

27

29

31

33

36

38

40

 

Д

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

27

 

14

Метання м'яча в вертикальну ціль

см.

Ю

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

 

Д

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

 

15

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,7

10,6

10,4

10,3

10,1

9,9

 

Д

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,3

11,2

11,0

10,9

10,8

 

 

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 6 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю.

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг  30 м.

с.

Ю

7,5

7,3

7,1

6,9

6,7

6,4

6,2

6,0

5,7

5,4

5,2

5.0

Д

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,5

6,2

5,9

5,6

5,4

5,2

2

Біг  60 м.

с.

Ю

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,7

10,4

10,1

9,8

9,4

9,2

Д

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

11,3

11,0

10,8

10,5

10,2

10,0

9,8

3

Біг  300 м.

хв.с.

Ю

1,30

1,25

1.20

1,17

1,15

1,13

1,10

1,08

1,06

1.05

1,04

1,03

Д

1,40

1,35

1,28

1,23

1,20

1,17

1,15

1,13

1,11

1,09

1,07

1,05

4

Біг  500 м.

хв.с.

Ю

2,30

2,20

2,15

2,10

2,05

2,00

1,55

1,53

1,51

1,50

1,49

1,48

Д

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

2,05

2,00

1,58

1,56

1,55

1,54

1,53

1,5

Витривалість крос  1500-3000 м.

м.

Ю

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2000

2200

2400

2600

Д

600

700

800

900

1000

1100

1400

1500

1600

1700

1800

2000

6

Підтягування: у висі       -

на низькій перекладині -

раз

Ю

1

1,5

1,8

2

3

3,5

4

4,5

5

6

7

8

Д

2

2,5

3

4

5

6

7

9

12

15

17

18

7

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

8

10

12

13

14

16

18

19

21

23

25

27

Д

1

2

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

8

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

21

26

28

29

30

32

34

36

38

40

43

45

Д

21

26

28

29

30

32

34

35

37

39

40

42

9

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

2

3

4

5

6

6,5

7

9

10

11

12

13

Д

2

3

4

6

7

8

10

11

12

14

15

16

10

Стрибок у довжину з місця

см

Ю

105

110

115

120

125

133

141

150

160

170

180

185

Д

90

100

115

125

130

135

140

145

150

155

160

165

11

Стрибок угору з місця

см

Ю

19

24

26

29

31

33

35

36

37

38

39

40

Д

16

19

24

26

29

31

33

35

36

37

38

39

12

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

25

40

50

60

70

75

80

84

87

90

93

95

Д

15

20

25

30

40

50

60

70

80

95

100

105

13

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

14

16

18

20

22

25

27

29

31

34

36

38

Д

8

10

12

13

15

17

18

19

20

22

23

24

14

Метання м'яча в вертикальну ціль

см.

Ю

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

Д

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

15

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,7

10,5

10,4

10,2

10,0

Д

12,5

12,3

12,1

11,9

11,7

11,6

11,5

11,4

11,2

11,1

11,0

10,8

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури для учнів 5 класів

Навчальні нормативи

Один.

вимірю.

Стать

О  Ц  І  Н  К  А      В      Б  А  Л  А  Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг  30 м.

с.

Ю

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,6

6,3

6,0

5,7

5,5

5,3

5,1

Д

8,0

7,8

7,6

7,4

7,1

6,8

6,5

6,1

5,8

5,6

5,4

5,2

2

Біг  60 м.

с.

Ю

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

10,9

10,6

10,3

10,0

9,6

9,4

Д

12,6

12,4

12,2

12,0

11,8

11,5

11,2

11,0

10,7

10,4

10,2

10,0

3

Біг  200 м.

хв.с.

Ю

1,05

1,00

0,55

0,51

0,49

0,47

0,45

0,44

0,43

0,42

0,41

0,40

Д

1,05

1,00

0,55

0,52

0,52

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

4

Біг  500 м.

хв.с.

Ю

2,35

2,30

2,25

2,15

2,10

2,05

2,00

1,58

1,56

1,55

1,53

1,50

Д

2,35

2,30

2,28

2,25

2,15

2,10

2,05

2,01

1,58

1,56

1,55

1,53

5

Витривалість крос  1500-2500 м.

м.

Ю

600

700

800

900

1000

1200

1400

1500

1700

1900

2000

2200

Д

400

500

600

700

800

900

950

1000

1200

1400

1500

1700

6

Підтягування: у висі      - на низькій перекладині -

раз

Ю

1

1,5

1,8

2

3

3,5

4

5

5,5

6

6,5

7

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

Віджимання в упорі леж.

раз

Ю

5

8

10

12

13

15

18

19

21

23

24

25

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Підйом тулуба в поло- женні сидячі за 1 хв.

раз

Ю

20

25

27

28

29

31

33

34

36

38

39

41

Д

16

18

20

22

24

26

28

30

31

32

33

34

9

Гнучкість (нахил тулуба)

см.

Ю

1,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Д

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

10

Стрибок у довжину з місця

см

Ю

105

110

115

120

130

140

150

160

165

170

175

180

Д

80

90

100

110

115

120

130

135

140

145

150

155

11

Стрибок угору з місця

см

Ю

17

22

24

26

28

30

32

33

34

35

36

37

Д

15

18

22

24

26

28

30

31

32

33

34

35

12

Стрибки через скакалку за 1 хвилину

раз

Ю

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Д

25

30

35

40

46

52

58

64

70

77

84

90

13

Метання м'яча на дальність

м.

Ю

10

13

16

21

24

27

29

31

33

34

35

36

Д

5

7

9

11

13

15

17

19

21

22

23

24

14

Метання м'яча в вертикальну ціль

см.

Ю

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

Д

70-100

60-70

50-60

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

0-10

15

Човниковий біг 9 м. х 4

с.

Ю

13,0

12,5

12,0

11,8

11,6

11,3

11,0

10,8

10,6

10,5

10,4

10,3

Д

13,6

13,2

13,0

12,8

12,6

12,3

12,0

11,8

11,6

11,5

11,4

 

 

 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»