Головна > Життя ліцею > Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Статут гімназійної республіки

І. Загальні положення

1.1. Гімназійна республіка є добровільним виборчим органом, що обꞌєднує своїх членів на основі єдності їх культурних, соціальних, творчих, освітніх, організаційних інтересів з метою реалізації потреб та запитів учнів гімназії.

1.2. Гімназійна Республіка створюється та функціонує згідно зі статутом гімназії, Єдиними вимогами до гімназистів.

ІІ. Членство, права та обовꞌязки

2.1. Гімназійна Республіка організовується з учнів 5-11 класів гімназії.

2.2. Члени Гімназійної республіки обираються (за умови їх особистого бажання працювати) у своїх класних учнівських колективах.

2.3. Від кожного класного колективу до складу Гімназійної Республіки входять не менше 2 учнів.

2.4. Очолює гімназійну Республіку президент, який обирається у ході виборчої компанії шляхом відкритого голосування.

2.5. Член Гімназійної Республіки має право:

- обирати та бути обраним до всіх ланок керівництва Гімназійної Республіки;

- звертатись до Гімназійної Республіки та адміністрації гімназії за допомогою та захистом своїх прав та свобод, прав та свобод інших гімназистів;

- особисто брати участь в зборах при обговоренні питань про діяльність Гімназійної Республіки, дискутувати, критикувати, вносити свої пропозиції, відстоювати свою точку зору з усіх питань щодо діяльності Гімназійної Республіки;

- звертатись до Гімназійної Республіки за характеристикою чи рекомендацією.

2.6. Член Гімназійної Республіки зобовꞌязаний:

- брати активну участь у діяльності Гімназійної Республіки, виконувати всі вимоги Статуту, інших норм і правил гімназії;

- піклуватись про авторитет гімназії та Гімназійної Республіки;

- діяти згідно з вимогами Гімназійної Республіки, співпрацювати з педагогом-наставником.

2.7. Членство в Гімназійній Республіці втрачається:

- за умови припинення навчання в гімназії;

- у разі, якщо член Гімназійної Республіки порушує вимоги п 2.6. цього статуту.

2.8. Учнівська рада обирається терміном на 1 навчальний рік. Вибори нового складу проводяться на початку навчального року (вересеень).

ІІІ. Періодичність проведення нарад

3.1. Засідання Учнівської Ради проводяться не рідше 1 разу на місяць.

3.2. Засідання кожної комісії проводиться 1 раз на 2 тижні. Позачергово – за поданням Учнівської Ради або адміністрації.

 

SWOT-аналіз

Позитивні чинники

Сильні сторони

- організація учнівського самоврядування на основі партнерської взаємодії;

- креативність та творчість;

- гнучкість та можливість обирати роботу за власними нахилами, здібностями, інтересами (динамічні групи);

- довірливі та дружні стосунки;

- спонукання до ініціативності учнівського активу;

- досягнення спільного висновку (ідеї)

 

Негативні чинники

Слабкі сторони

- нестача часу через навчальне навантаження;

- розбіжність у віці, досвіді;

- відсутність постійного фінансового забезпечення для реалізації задумів та творчих справ;

- перенавантаження та систематичні збої в роботі з матеріально-технічним оснащенням

Можливості

- Комфортні умови для реалізації власних ідей та задумів;

- Обговорення ідей на спільних форумах, чатрумах;

- Можливість отримувати додатковий досвід, вдосконалювати власні знання, уміння і навички на онлайн-вебінарах та конференціях

Загрози

- Труднощі зі спонсорською підтримкою від громади;

- Недостатня довіра з боку дорослих, постійний контроль;

- Негативний вплив соціальних мереж, ЗМІ;

- Пандемія;

- Негативно сформована шаблонна думка про молодь;

- занижена самооцінка частини учнівської молоді, невпевненість у власних силах, побоювання критики

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ ТА ЧЛЕНІВ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1.1. Вибори Президента школи проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 1.2 Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.

Стаття 1.3. Вибори президента школи є загальними: право обирати мають учні 5-11 класів.

Стаття 1.4. Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 14 років і який є учнем цієї школи.

 Стаття 1.5. Вибори Президента школи є рівними - кожен виборець має 1 голос.

Стаття 1.6. Право висування кандидата в Президенти школи має кожен клас. Клас може висувати одного або більше кандидатів у президенти.

 ІІ. ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ

 Стаття 2.1. Шкільний парламент - вищий орган учнівського самоврядування школи. Шкільний парламент є одночасно органом і виконавчої і законодавчої влади у школі. До складу парламенту входять представники від класів, обраних на класних зборах. Класні збори мають право переобрати свого представника в парламенті на власний розсуд і по рекомендації парламенту. Засідання парламенту проводяться щонайменше як один раз у два місяці. Шкільний парламент бере участь у розробці концепцій розвитку школи. Парламент звітує адміністрації школи про свою діяльність. Шкільний парламент очолює роботу міністерств:

1) міністерства освіти і науки;

 2) міністерства милосердя;

3) міністерства культури  

4) міністерства спорту та здоров’я;

5) міністерства внутрішніх справ;

 6) мас медіа.

Стаття 2.2. До повноважень парламенту належить:

а) участь в організації та проведенні загальношкільних зборів, конференцій, диспутів, конкурсів, шкільних свят;

 б) організація чергування учнів у школі, подвір'ї;

 в) розгляд усіх пропозиції і заяв учнів школи щодо організації діяльності учнівського колективу;

Стаття 2.3. Парламент очолює президент, обраний на альтернативній основі із числа школярів 8-10 класів. Кандидат у президенти повинен подати заявку та оприлюднити програму не пізніше ніж за 3 дні до виборів.

 ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

Стаття 3.1. Для проведення голосування створюється виборча комісія з членів діючого парламенту.

Стаття 3.2. Виборча комісія: • складає списки виборців; • встановлює форму виборчого бюлетеня; • проводить реєстрацію кандидатів у президенти; • встановлює результати виборів і оголошує їх.

ІV. ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ

Стаття 4.1. Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти має право вести передвиборчу агітацію.

 Стаття 4.2. Кандидат за допомогою ініціативної групи:

• Випускає рекламний плакат із власною фотографією;

• Готує передвиборчу програму не більш як 1 сторінку тексту;

• Здійснює інші агітаційні заходи, які не порушують права учнів та не заважають навчальному процесу;

Стаття 4.3. Кандидат у Президенти має право на перервах та в позаурочний час проводити агітаційну роботу.

Стаття 4.4. Повідомлення про обрання Президента оголошується головою виборчої комісії на загальних зборах.

Стаття 4.5. Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.

Стаття 4.6. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них брало участь 50% учнів середньої та старшої школи.

Стаття 4.7. Президент обирається строком не більше, ніж на 2 роки.

Стаття 4.8. Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.

Стаття 4.9. Вибори до шкільного парламенту проводяться в класах відкритим голосуванням строком на 2 роки.

 Стаття 4.10. У виборах до парламенту беруть участь учні 5-11 класів.

 

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ

Стаття 5.1. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

Стаття 5.2. Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Президентом може бути учень, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з шкільних предметів та відповідні моральні якості.

Стаття 5.3. Президент школи є головою шкільного парламенту.

Стаття 5.4. Президент школи:

• виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів школи;

• має право брати участь у роботі педагогічних рад;

• має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

 • не має права передавати свої повноваження іншим особам;

• має право «вето» щодо рішень парламенту;

• рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

Стаття 5.5. Повноваження Президента школи припиняються у разі:

• відставки;

• неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

• закінчення школи.

Стаття 5.6. Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення Президента школи з поста ініціюється більшістю парламенту. Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається парламентом школи, не менш як 60% від складу парламенту

 

 

 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»