Головна > Про ліцей > Вакансії

Вакансії

На даний момент наявних вакансій на заміщення посад в Луцькій гімназії №18 немає.

 

ПОРЯДОК І УМОВИ
 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
 
у комунальному закладі «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради
 
Волинської області»
 
1. Дане положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Кодексів Законів про працю України, з
метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними
кадрами.
2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад педагогічних працівників.
3. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними
якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної
підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати
професійні обов'язки в закладі загальної середньої освіти.
4. Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад
педпрацівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови,
секретаря та членів комісії.
5. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі
необхідності при наявності вакантних посад у закладі.
6. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного
працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (повна вища,
базова вища, молодший спеціаліст).
7. Конкурс проводиться поетапно:
− публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті
закладу в розділі вакантних посад (не пізніше ніж за 10 (десять)
робочих днів до початку проведення;
− прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх
попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним
вимогам;
− проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.
8. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні
документи:
− заяву про участь у конкурсі;
− трудову книжку (при наявності);
− ксерокопії документів про освіту з додатками;
− за бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію
стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
9. Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх
встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.
 
10. Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.
11. На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з
кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття
вакантних посад педпрацівників у заклад.
12. Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для
призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно
публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті.
13. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не
менше 2/3 її складу.
14. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є
голос голови комісії.
15. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма
присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати
до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.
16. Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його
завершення.

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»