Головна > Про ліцей > Харчування

Харчування

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» від 16.01.2020 №474-ІХ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-20#Text

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

 

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0620290-06#Text

 

Наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

 

Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.08.2022 № 401-1 «Про грошові норми на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на І семестр 2022-2023 навчального року»

https://www.lutskrada.gov.ua/documents/16605504072835491-pro-groshovi-normi-na-kharchuvannya-uchniv-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osviti-na-i-semestr-2022-2023-navchalnogo-roku

 

 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»