Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за III квартал 2017 року

Показники

КЕКВ та/або ККК

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

1

2

7

8

Видатки та надання кредитів - усього

X

9 806 154,55

9 806 149,32

у тому числі: Поточні видатки

2000

9 806 154,55

9 806 149,32

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

9 282 212,98

9 282 213,07

Оплата праці

2110

7 614 610,00

7 614 610,09

Заробітна плата

2111

7 614 610,00

7 614 610,09

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

-

Нарахування на оплату праці

2120

1 667 602,98

1 667 602,98

Використання товарів і послуг

2200

523 641,57

523 636,25

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

25 162,57

25 162,57

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

-

 

Продукти харчування

2230

19 567,00

19 567,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

19 152,00

19 151,66

Видатки на відрядження

2250

1 480,00

1 476,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

396 524,00

396 523,44

Оплата теплопостачання

2271

316 075,00

316 074,44

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

11 479,00

11 478,88

Оплата електроенергії

2273

68 970,00

68 970,12

Оплата природного газу

2274

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

-

Оплата енергосервісу

2276

 

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

61 756,00

61 755.58

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

61 756,00

61 755,58

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

 

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань

2410

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань

2420

-

-

Поточні трансферти

2600

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

Соціальне забезпечення

2700

300,00

300,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

\Стипендії

2720

 

 

1 Інші витати населенню

2730

300,00

300,00

|Інші поточні видатки *

2800

_

 

1 Капітальні видатки

3000

.

 

(Придбання основного капіталу

3100

_

 

\Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

_

 

\Капітальне будівництво (придбання)

3120

_

 

|Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

_

 

| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

_

 

\Капітальний ремонт

3130

_

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

.

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

_

 

Реконструкція та реставрація

3140

_

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

_

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

_

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

_

 

Капітальні трансферти

3200

_

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

_

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

_

 

Капітальні трансферти населенню

3240

_

 

Внутрішнє кредитування

4100

_

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

_

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

_

_

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

_

.

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

.

 

Зовнішнє кредитування

4200

 

.

Надання зовнішніх кредитів

4210

_

_

Інші видатки

5000

X

X

Нерозподілені видатки. (

9000

-

-

Звіт про надходження і використання коштів по платних послугах за 9 місяців 2017 року по гімназії№*18

 

 

Надійшло коштів (грн.)

Викристано (грн.1

Предмет використання

Від

макулатури, металобрухту

2106,00

 

 

Від орендарів /

1217,53

 

 

 

Copyright © 2012 - 2022 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»